Kontakt


 Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: shop@giouno.com;
b. pod numerem telefonu: + 48 501 772 276.